colorstar.vn

Dịch Vụ Thiết Kế

Dịch Vụ Thiết Kế

 1. Thiết kế catalogue
 2. Thiết kế brochure
 3. Thiết kế tờ rơi, tờ gấp
 4. Thiết kế kẹp file - folder
 5. Thiết kế logo
 6. Thiết kế nhận diện thương hiệu
 7. Thiết kế Poster
 8. Thiết kế lịch tết
 9. Thiết kế thiệp chúc mừng, thiệp mời
 10. Thiết kế túi, vỏ hộp
 11. Thiết kế biển quảng cáo

Quy trình triển khai