colorstar.vn

_ 04

Tháng 10 2017

Chương trình khuyến mãi Giảm giá 5%

Đăng bởi colorstar.vn, Bình luận (0)

Chương trình khuyến mãi Giảm giá 5%

 

Cảm ơn Quý khách hàng đã lu ôn đ ồng h ành c ùng In Color Star thay l ời tri ân ch úng t ôi xin g ửi t ới Qu ý kh ách h àng ch ư ơng tr ình gi ảm gi á 5 % áp d ụng cho t ất c ả c ác đ ơn h àng v à kh ông áp d ụng cho c ác ch ư ơng tr ình khuy ến m ãi kh ác. Th ời gian: t ừ 15/10 – 15/11/2017.

CÔNG TY TNHH IN ẤN COLOR STAR

VPGD: P.506, D17/D6 - Phố Thọ Tháp, KĐT Cầu Giấy mới, Hà Nội.

Tel: 024 6684 3386 Hotline: 0963 666 976

Skype | Zalo: 0963666976

Email: incolorstar@gmail.com  Website: colorstar.vn